FAQ - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

FAQ

Co to jest PSZ?

Zgodnie z art. 5 ust. 2. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy publiczne służby zatrudnienia (PSZ) tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę