Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego PO WER 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza na Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego POWER Jeśli jesteś osobą bezrobotną, bierną zawodowo, osobą planującą założyć własną działalność gospodarczą lub pracodawcą zainteresowanym uzyskaniem wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy i szukasz informacji o funduszach...

Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego WRPO 2014+

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza na Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego Priorytetu inwestycyjnego 8i oraz 9i WRPO 2014-2020 Jeśli jesteś osobą bezrobotną, bierną zawodowo lub pracodawcą zainteresowanym uzyskaniem wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy i szukasz informacji o funduszach europejskich, ...

„Dobre praktyki w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu”

W dniu 8 lutego 2017 roku odbyło się spotkanie doradców zawodowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Doradcy z poznańskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz przedstawiciele z Oddziałów Zamiejscowych w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile spotkali się by podsumować przedsięwzięcia doradcze zrealizowane w...

Spotkanie informacyjne dotyczące niemieckiego rynku pracy - edycja 2017

Uprzejmie informuję, że w 2017 roku wznowiono cykl dyżurów niemieckiego doradcy EURES w siedzibie tut. Urzędu na podstawie współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Niemieckim Urzędem Pracy we Frankfurcie nad Odrą. Jednocześnie informuję, że w roku 2016 r. nawiązano współpracę z Polsko-Niemiecką Izbą...

Przedłużenie oferty pracy sezonowej w Niemczech w 2017 roku dla polskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów

Uprzejmie informujemy, że z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej dla polskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów w Niemczech na okres wakacji – lato 2017 r. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przesłaną przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w  Bonn informacją określającą zasady...

Aktualności warsztatowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza osoby pełnoletnie na najbliższe, bezpłatne warsztaty szkoleniowo - edukacyjne, organizowane w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

OGŁOSZENIE NR 1 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Wdrażania EFS Oddział Wdrażania PO WER 8ii umowa do 31.12.2017r.   Liczba lub wymiar etatu: 2 Wymagania niezbędne: posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie...

Doradcy zawodowi zapraszają indywidualnie i na warsztaty

Styczeń sprzyja tworzeniu listy postanowień noworocznych oraz planowaniu przedsięwzięć, również tych wiążących się z życiem zawodowym. Część osób poszukujących pracy lub planujących zmianę nabiera nowej energii do działania, szuka inspiracji czy innego spojrzenia na swoją dotychczasową i przyszłą karierę zawodową....

Informacja dotycząca zasad składania informacji o działalności agencji zatrudnienia za 2016 r.

W związku z realizacją zadań dotyczących Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia przypominam o głównych obowiązkach nałożonych na Agencje Zatrudnienia Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 645 późn. zm.). Zgodnie z art. 19f cytowanej...

Kontakt z Punktem kontaktowym POWER 2014-2020 oraz Punktem kontaktowym WRPO 2014+ od dnia 28.11.2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z przeprowadzką urzędu do nowej siedziby przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu od dnia 28.11.2016 r. pojawi się przerwa w funkcjonowaniu infolinii EFS 61 846 38 23. W związku z powyższym, w przypadku pytań, wskazany jest kontakt mailowy z pracownikami Punktu kontaktowego...

Wyświetlanie 1 - 10 z 65 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę