Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

Aktualności warsztatowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza osoby pełnoletnie na najbliższe, bezpłatne warsztaty szkoleniowo - edukacyjne, organizowane w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Program współpracy Powiatowych Urzędów Pracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej na rzecz osób długotrwale bezrobotnych Razem Skuteczniej BIS

Program realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Ośrodki Pomocy Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Powiatowe Urzędy Pracy. Czas trwania Programu: od 26 lipca 2018 r. do 30 września 2019 r. Celem tego przedsięwzięcia jest wspólne działanie Powiatowych Urzędów Pracy w: Czarnkowie,...

Szansa na karierę zawodową w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza wszystkie osoby zainteresowane rozwojem zawodowym w obszarze administracji publicznej do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez WUP. Aktualne oferty pracy znajdują się pod linkiem:  http://wup.poznan.ibip.pl/public/?id=83454 ...

Projekt „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+"

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów, które są dostosowane do aktualnych potrzeb IRP, osób poszukujących pracy, chcących się przekwalifikować, czy też zaplanować...

Informacja nt. realizacji badania „Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe w świetle ofert pracy w 2019 r.”

Stabilny rozwój gospodarczy województwa wielkopolskiego oraz możliwość efektywnego funkcjonowania podmiotów gospodarczych na terenie regionu są w dużym stopniu uzależnione od jakości kapitału ludzkiego oraz dostępności wyspecjalizowanych pracowników. Silna dynamika zmian na rynku pracy sprawia, że pracodawcy coraz częściej...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodów osobowych stanowiących własność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Załączniki Ogłoszenie o przetargu Regulamin pracy komisji przetargowej na sprzedaż samochodów osobowych Klauzula part. 13 RODO Formularz...

Informacja nt. realizacji badania „Srebrna gospodarka na wielkopolskim rynku pracy - aktywność zawodowa osób 50+ i osób 60+"

W kontekście wyzwania, jak utrzymać wzrost gospodarczy w nowych realiach demograficznych, coraz częściej odpowiedzią jest tzw. srebrna gospodarka, u której podstaw leży pozytywne podejście do starzenia się populacji. Traktowanie tego procesu jako szansy, a nie jedynie zagrożenia wynika z przekonania, iż starzejące...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodów osobowych stanowiących własność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Załączniki Ogłoszenie o przetargu Regulamin pracy komisji przetargowej na sprzedaż samochodów osobowych Formularz ofertowy - część 1 ...

Europejski Dzień Pracy on-line "Discover Poland! Work with us"

Discover Poland! Work with us ( Odkryj Polskę! Pracuj z nami ) to Europejski Dzień Pracy on-line , który odbędzie się 29.05.2019 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 na platformie internetowej udostępnionej przez Komisję Europejską:  https://www.europeanjobdays.eu/en/events/discover-poland-work-us   ...

Konferencja regionalna pn. Sytuacja kobiet na ryku pracy organizowana w ramach obchodów 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia

5 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej World Trade Center przy ul. Bukowskiej 12 w Poznaniu odbyła się organizowana z okazji obchodów 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia, przy współudziale Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, konferencja regionalna pn. Sytuacja kobiet na ryku pracy, która swoim...

Wyświetlanie 1 - 10 z 125 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę