Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

Program „Gwarancje dla młodzieży”

Uprzejmie informujemy, że pod adresem http://gdm.praca.gov.pl/ uruchomiona została strona internetowa „Gwarancje dla młodzieży", w ramach których publikowane będą informacje dotyczące: programu „Gwarancje dla młodzieży" – opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty...

Wojewódzka Rada Rynku Pracy rozpoczęła działalność

Nowo powołana Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Poznaniu spotkała się 31 marca na inauguracyjnym posiedzeniu. Jej członkowie na przewodniczącego wybrali profesora Józefa Orczyka, wiceprzewodniczącym został Karol Pufal. Wojewódzka Rada Rynku Pracy liczy 23 członków i jest organem doradczym Marszałka Województwa Wielkopolskiego....

Komunikat w sprawie wirusa

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o fałszywych mailach z wirusem, które wykorzystują domenę @wup.poznan.pl. Wiadomości przychodzą z fikcyjnych adresów mailowych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.  Maile nie posiadają treści, tylko załącznik zawierający wirusa. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu...

Przeprowadzka Wydziału ds. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Informujemy, że w dniach 18-19.02.2015r. nastąpi przeprowadzka Wydziału ds. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z budynku przy ul. św. Wawrzyńca 11 do budynku C przy ul. Kościelnej 37 w Poznaniu i w związku z tym mogą wystąpić utrudnienia w kontakcie z pracownikami...

Pomoc z FGŚP dla przedsiębiorców, którzy doznali uszczerbku w następstwie wystąpienia ograniczeń wwozu towarów na terytoria innych krajów po 06.08.2014r.- dopłaty do wynagrodzeń pracowników za czas przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy oraz dofinansowania do szkoleń

Informujemy o wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy i w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami...

Informacja dotycząca pracy sezonowej dla studentów w Niemczech w 2015 roku

Uprzejmie informujemy, że z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej dla polskich studentów w Niemczech na okres wakacji – lato 2015 r. W tym roku nabór został objęty  limitem miejsc . Dla województwa wielkopolskiego wynosi:  10 miejsc . Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przesłaną...

Informacja o przedłużeniu aktualizacji danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych do 28 lutego 2015 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o przedłużeniu aktualizacji danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych do 28 lutego 2015 r. (w przypadku dokumentacji przesłanej pocztą zwykłą decyduje data stempla pocztowego). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru...

Przypomnienie o obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych do dnia 31.01.2015 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych do dnia 31 stycznia 2015 r. (w przypadku dokumentacji przesłanej pocztą zwykłą decyduje data stempla pocztowego). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie...

Wyświetlanie 91 - 100 z 112 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę