Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

Przypomnienie o obowiązku złożenia do dnia 31 stycznia 2015 r. sprawozdania z działalności agencji zatrudnienia za 2014 rok

W związku z realizacją zadań dotyczących Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia przypominam o głównych obowiązkach nałożonych na Państwa ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.). Zgodnie z art. 19f cytowanej ustawy agencja zatrudnienia ma obowiązek...

Aktywizacja młodych na rynku pracy – konferencja

„Gwarancje dla młodzieży" – to rządowy program wsparcia ludzi młodych na rynku pracy. Jest on częścią „Pakietu na rzecz zatrudniania młodzieży" wypracowanego przez Komisję Europejską. 5 grudnia 2014 roku w Poznaniu odbyła się konferencja Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy poświęcona właśnie...

Spotkanie w ramach "Gwarancji dla Młodzieży" - 5 grudnia 2014 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza na spotkanie przygotowujące do organizacji konkursów regionalnych, których celem będzie pobudzenie aktywności młodzieży na rynku pracy, zgodnie z „Planem realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce". Spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej w Wyższej...

Spotkanie w ramach "Gwarancji dla Młodzieży" - 27 listopada 2014 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza na spotkanie przygotowujące do organizacji konkursów regionalnych, których celem będzie pobudzenie aktywności młodzieży na rynku pracy, zgodnie z „Planem realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce". Spotkanie odbędzie się 27 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej w Zespole...

WRZ w Poznaniu zakończyła kadencję

Obecna Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Poznaniu, która jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa Wielkopolskiego, rozpoczęła działalność w kwietniu 2013 roku. 5 listopada 2014 r. odbyło się jej ostatnie posiedzenie w kadencji samorządu. Z tej okazji spotkanie miało uroczysty charakter. Wicemarszałek...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w Wielkopolsce

WRZ: Są już środki nowego funduszu szkoleniowego dla pracowników

Powiatowe urzędy pracy w kraju w różny sposób obliczają efektywność zatrudnieniową swoich działań aktywizujących bezrobotnych. Zdarza się, że przyjmują zatrudnienie na jeden dzień, w niepełnym wymiarze czasu, w ramach umów cywilno-prawnych. W sytuacji, gdy od osiągniętej efektywności uzależnione jest otrzymanie środków...

Pracownikom upadłego Christianapola Fundusz wypłaci ponad 8 milionów złotych

28 lipca 2014 r. syndyk spółki Christianapol w Łowyniu, składając wykazy pracowników, wystąpił o zapłatę przeszło 8 milionów złotych świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz 946 osób. W ten sposób ma szanse pozytywnie zakończyć się sprawa upadku spółki z ubiegłego roku. Aby móc wypłacić te...

Wyświetlanie 101 - 110 z 112 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę