Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

Aktualności warsztatowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza osoby pełnoletnie na najbliższe, bezpłatne warsztaty szkoleniowo - edukacyjne, organizowane w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018 r.

Informujemy, że w związku ze zmianami przepisów dot. zatrudnienia cudzoziemców, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. ustawą z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543), Departament Rynku Pracy przygotował ulotki...

Oferta pracy sezonowej w Niemczech w 2018 roku dla polskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów

Uprzejmie informuję, że z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej dla polskich uczniów/studentów w Niemczech na okres wakacji – lato 2018r. Podobnie jak w roku ubiegłym nabór nie został objęty limitem. O pracę wakacyjną ubiegać się mogą: studenci  uczelni...

Agencje zatrudnienia - ważny komunikat

PRZYPOMNIENIE DLA AGENCJI ZATRUDNIENIA WPISANYCH DO KRAJOWEGO REJESTRU AGENCJI ZATRUDNIENIA PRZED 01.06.2017 R.   Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizując zadania w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego z zakresu rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia ponownie informuje, iż z dniem...

Praca dla Młodych w Wielkopolsce

Od 1 stycznia 2016 roku bezrobotni do 30 roku życia zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy oraz pracodawcy lub  przedsiębiorcy zainteresowani ich zatrudnieniem mogą korzystać z programu Praca dla Młodych, który jest finansowany ze środków Funduszu Pracy. W roku 2017 samorządy powiatowe województwa wielkopolskiego...

WRRP: Satysfakcja z pracy, ale i niskie zarobki

Gdy Polska wstępowała do Unii Europejskiej bezrobocie sięgało 15 procent, dzisiaj w Wielkopolsce wynosi poniżej 4 proc. Rynek pracy się zmienił, a jaka jest kondycja pracobiorców? Wyniki badania na ten temat przedstawiono członkom Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu podczas posiedzenia w dniu 5 grudnia 2017 r. ...

Nowe wzory wniosków i wykazów o wypłatę świadczeń z FGŚP

Informujemy, że rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zostały określone nowe wzory wniosków i wykazów o wypłatę świadczeń z FGŚP. Więcej informacji na podstronie F unduszu...

Sytuacja na wielkopolskim rynku pracy

Załączniki Sytuacja na wielkopolskim rynku pracy

Rosnący udział cudzoziemców, w tym Ukraińców, na wielkopolskim rynku pracy a działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Zatrudnianie na podstawie oświadczeń pracodawców funkcjonuje od 2007 roku. Ta uproszczona procedura dotyczy obywateli sześciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Mogą oni przyjechać do pracy na 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Po Mazowszu i Dolnym Śląsku Wielkopolska zajmuje trzecie miejsce w kraju...

Wsparcie osób młodych do 30. roku życia realizowane we wdrażanej w regionie Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020) stanowi odpowiedź na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Wspiera także aktywizację zawodową osób młodych poniżej 30 roku życia, którym zadedykowano Oś...

Wyświetlanie 1 - 10 z 43 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę