Ustawa - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę