Wnioskowanie o dokument potwierdzający zatrudnienie/ ubezpieczenie/ pracę na własny rachunek za granicą - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych z uwzględnieniem okresów zatrudnienia / ubezpieczenia / pracy na własny rachunek w innym kraju UE/EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę