Wnioskowanie o dokument PD U1 potwierdzający zatrudnienie/ ubezpieczenie/ pracę na własny rachunek w Polsce - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Dokument PD U1 potwierdzający zatrudnienie / ubezpieczenie / pracę na własny rachunek w Polsce wydawany jest przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na miejsce Twojego ostatniego zamieszkania w Polsce.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę