Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

WRRP: Rozpoczęły się nowe programy unijne

W tym roku Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłosił pierwsze konkursy na realizację projektów z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ (WRPO). Dlatego zainteresowanie przybyłych na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu wzbudziła...

Praca sezonowa dla studentów w Niemczech w 2016 roku - przedłużenie naboru

Uprzejmie informujemy, że z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej dla polskich studentów w Niemczech na okres wakacji – lato 2016 r. Nabór został objęty limitem miejsc – dla województwa wielkopolskiego wynosi: 3 miejsca . Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przesłaną przez...

Informacja dotycząca zasad składania informacji o działalności agencji zatrudnienia za 2015 r.

W związku z realizacją zadań dotyczących Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia przypominam o głównych obowiązkach nałożonych na Państwa Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.). Zgodnie z art. 19f cytowanej ustawy agencja...

Warsztaty: dla kobiet, dla pracy

Na zajęcia dla kobiet, które po przerwie w aktywności zawodowej zamierzają powrócić do pracy, zaprasza Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Będą się one odbywały w formie warsztatów. Ich celem jest uświadomienie uczestniczkom swoich mocnych stron oraz stworzenie planu...

Kształcenie ustawiczne za pieniądze KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dobre praktyki w kształceniu ustawicznym pracowników wielkopolskich firm – pod takim tytułem 18 listopada 2015 r. odbyła się w Poznaniu konferencja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Uczestniczyli w niej przedstawiciele samorządów powiatowych, urzędów pracy i pracodawców. Dr Anna Wawrzonek...

Konferencja "Profilowanie usług dla osób bezrobotnych. Możliwości i ograniczenia wybranych grup bezrobotnych na wielkopolskim rynku pracy" w dniu 6 października 2015 r.

Profilowanie usług dla osób bezrobotnych. Możliwości i ograniczenia wybranych grup bezrobotnych na wielkopolskim rynku pracy – pod takim tytułem 6 października 2015 r. odbyła się w Poznaniu konferencja Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy. Wielkopolska ma najniższą w kraju stopę bezrobocia i zajmuje...

Europejski Dzień Pracy - Polska 2015

                                               W roku 2015 po raz pierwszy Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu organizuje wspólnie z czterema wojewódzkimi urzędami pracy z Katowic, Krakowa, Opola oraz Wałbrzycha, które są członkami sieci EURES w Polsce, Europejski Dzień Pracy - Polska 2015 on-line . Odbędzie się on 22...

WRRP: Z dyplomem łatwiej na rynku pracy

Na rynku pracy pogłębia się zjawisko wypierania pracowników przez absolwentów szkół wyższych – zauważyli obecni 15 września 2015 r. na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu. Dyskusja dotyczyła dorocznego raportu „Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2013/2014 na rynku pracy". ...

Zmiana adresów internetowych Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z wprowadzeniem w dniu 03.08.2015 r. Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów PSZ (STOR), zmianie uległy adresy internetowe Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Powyższe rejestry, od dnia 03.08.2015 r. dostępne są pod...

Lato z doradcami zawodowymi

Choć lato często kojarzy się z odpoczynkiem od obowiązków i relaksem, część osób poszukujących pracy lub planujących zmianę zawodową wykorzystuje ten czas na uzupełnienie kwalifikacji, zdobycie nowych umiejętności oraz poszukiwanie pomysłówi inspiracji do działania. Letnie miesiące to dobra okazja aby zainwestować w swój...

Wyświetlanie 1 - 10 z 26 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę