Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018 r.

Informujemy, że w związku ze zmianami przepisów dot. zatrudnienia cudzoziemców, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. ustawą z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543), Departament Rynku Pracy przygotował ulotki...

Oferta pracy sezonowej w Niemczech w 2018 roku dla polskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów

Uprzejmie informuję, że z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej dla polskich uczniów/studentów w Niemczech na okres wakacji – lato 2018r. Podobnie jak w roku ubiegłym nabór nie został objęty limitem. O pracę wakacyjną ubiegać się mogą: studenci  uczelni...

Agencje zatrudnienia - ważny komunikat

PRZYPOMNIENIE DLA AGENCJI ZATRUDNIENIA WPISANYCH DO KRAJOWEGO REJESTRU AGENCJI ZATRUDNIENIA PRZED 01.06.2017 R.   Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizując zadania w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego z zakresu rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia ponownie informuje, iż z dniem...

Praca dla Młodych w Wielkopolsce

Od 1 stycznia 2016 roku bezrobotni do 30 roku życia zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy oraz pracodawcy lub  przedsiębiorcy zainteresowani ich zatrudnieniem mogą korzystać z programu Praca dla Młodych, który jest finansowany ze środków Funduszu Pracy. W roku 2017 samorządy powiatowe województwa wielkopolskiego...

WRRP: Satysfakcja z pracy, ale i niskie zarobki

Gdy Polska wstępowała do Unii Europejskiej bezrobocie sięgało 15 procent, dzisiaj w Wielkopolsce wynosi poniżej 4 proc. Rynek pracy się zmienił, a jaka jest kondycja pracobiorców? Wyniki badania na ten temat przedstawiono członkom Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu podczas posiedzenia w dniu 5 grudnia 2017 r. ...

Nowe wzory wniosków i wykazów o wypłatę świadczeń z FGŚP

Informujemy, że rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zostały określone nowe wzory wniosków i wykazów o wypłatę świadczeń z FGŚP. Więcej informacji na podstronie F unduszu...

Sytuacja na wielkopolskim rynku pracy

Załączniki Sytuacja na wielkopolskim rynku pracy

Rosnący udział cudzoziemców, w tym Ukraińców, na wielkopolskim rynku pracy a działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Zatrudnianie na podstawie oświadczeń pracodawców funkcjonuje od 2007 roku. Ta uproszczona procedura dotyczy obywateli sześciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Mogą oni przyjechać do pracy na 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Po Mazowszu i Dolnym Śląsku Wielkopolska zajmuje trzecie miejsce w kraju...

Wsparcie osób młodych do 30. roku życia realizowane we wdrażanej w regionie Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020) stanowi odpowiedź na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Wspiera także aktywizację zawodową osób młodych poniżej 30 roku życia, którym zadedykowano Oś...

WRRP: Konińskie - subregion bezrobocia i wysokich płac

Subregion koniński ma największe bezrobocie Wielkopolsce, a jednocześnie najwyższe średnie wynagrodzenie, pracodawcom trudno też znaleźć chętnych do pracy, więc coraz częściej słychać tutaj język ukraiński. Analizie sytuacji na lokalnych rynkach pracy subregionu konińskiego poświęcone było posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku...

Wyświetlanie 11 - 20 z 108 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę