Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

 • Przywrócony bieg terminów administracyjnych w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

  WAŻNE! Przywrócony bieg terminów administracyjnych w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.   Na mocy art. 46 pkt 20 Ustawy z dnia 15 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), czyli tzw. Tarczy...

 • Program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie"

  "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" to możliwość uzyskania 20-stu pensji na rozpoczęcie działalności gospodarczej   Program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.   Rozwój...

 • Cztery wersje językowe Wortalu PSZ

  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, informuje, że udostępnione są 4 wersje językowe Wortalu PSZ (tj. angielska, białoruska, rosyjska i ukraińska) zawierające treści dedykowane dla cudzoziemców. Wersje językowe Wortalu PSZ dostępne są pod następującymi adresami: https://lang-psz.praca.gov.pl/en/ ...

 • Informacja o działalności agencji zatrudnienia

  Agencja zatrudnienia wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ), zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 późn. zm.) ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę