Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

 • Barometr zawodów 2023

  Serdecznie zachęcamy Państwa korzystania z wyników badania Barometr zawodów 2023. Raport podsumowujący badanie Barometr zawodów w województwie wielkopolskim przygotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu prezentuje wyniki VIII edycji badania. Ta krótkookresowa prognoza zapotrzebowania na zawody w wielkopolskich...

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy w Wielkopolsce

  W związku z przeprowadzonym monitoringiem wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 roku, na podstawie danych z powiatowych urzędów pracy Wielkopolski: wydatkowano łącznie 16 891,7 tys. zł środków z limitu podstawowego, co stanowi 98,9% dostępnych środków w PUP, rezerwa KFS została wykonana w 99,6%, PUP...

 • Informacja o działalności agencji zatrudnienia za 2022 rok

  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż agencja zatrudnienia wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ), zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 690 z późn. zm. – art. 19f) ma obowiązek przedstawiania...

 • Aktualizacja danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych 2023 r.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o corocznej obowiązkowej aktualizacji danych w rejestrze instytucji szkoleniowych. Aktualizacja polega na złożeniu, w terminie od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r., wniosku o kontynuację działalności (art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i...

 • Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu

  Informujemy, że w dniu 13 grudnia 2022 r. odbyło się czwarte w tym roku posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu kadencji 2019-2023.   Podczas spotkania Rada zapoznała się z wynikami przeprowadzonego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu badania „Sytuacja obywateli Ukrainy na rynku pracy...

 • PRACA DLA MŁODYCH - Europejski Rok Młodzieży (#EURES4Youth)

  Polska sieć EURES rozpoczęła kampania informacyjną dla osób młodych „Jobs for young people – Praca dla młodych" (#EURES4Youth). W ramach Europejskiego Roku Młodzieży (2022) Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczął w państwach członkowskich UE kampanię informacyjną z udziałem sieci EURES.  Celem kampanii jest zwiększenie...

 • Zapotrzebowanie na zawody w województwie wielkopolskim

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem z najnowszego badania prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Opracowanie „Zapotrzebowanie na zawody w województwie wielkopolskim" opisuje strukturę popytu na zawody w województwie wielkopolskim, z uwzględnieniem różnych kanałów rekrutacji, zapotrzebowania na...

 • Kadry dla wielkopolskiej gospodarki na lokalnych rynkach pracy

  Serdecznie zachęcamy Państwa do lektury publikacji Kadry dla wielkopolskiej gospodarki na lokalnych rynkach pracy. Publikacja ma na celu przybliżenie wyników badania pn. Barometr potrzeb kadrowych , realizowanego  na lokalnych rynkach pracy. Informacje zebrane w publikacji stanowią wypowiedzi przedstawicieli 329...

 • Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu

  Informujemy, że w dniu 28 września 2022 r. odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu kadencji 2019-2023. Podczas spotkania Rada zapoznała się z wynikami badania pn. Barometr potrzeb kadrowych , zrealizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu oraz pracowników...

 • Zapraszamy na Europejskie Dni Pracy Work@PL2022

  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wraz z Wojewódzkimi Urzędami Pracy w: Warszawie, Katowicach oraz Krakowie organizują w dniu 20 października 2022 r. Europejskie Dni Pracy „Work@PL2022". Wydarzenie odbędzie się na stronie www.europeanjobdays.eu/en/event/workpl2022 ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 183 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę