Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

Konferencja regionalna pn. Sytuacja kobiet na ryku pracy organizowana w ramach obchodów 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia

5 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej World Trade Center przy ul. Bukowskiej 12 w Poznaniu odbyła się organizowana z okazji obchodów 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia, przy współudziale Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, konferencja regionalna pn. Sytuacja kobiet na ryku pracy, która swoim...

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że dzień 6 kwietnia (sobota) 2019 r. jest dniem pracującym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu za dzień 2 maja (czwartek) 2019 r.  

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia - informacja o działalności

W związku z realizacją zadań dotyczących Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia przypominam o głównych obowiązkach nałożonych na Agencje Zatrudnienia Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz, U. z 2018 r., poz. 1265 późn. zm.). Zgodnie z art. 19f...

Nabór UMWW na członków komisji oceniających wnioski w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2019

          Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia...

Spotkanie informacyjne dotyczące niemieckiego rynku pracy

Uprzejmie informuję, że w dniu 19.09.2018 r. w godz. 10.00 – 12.00 odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące niemieckiego rynku pracy prowadzone przez Panią Reginę Gebhardt-Hille - doradcę EURES z Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder). Cykl dyżurów niemieckiego doradcy EURES realizowany jest na podstawie nawiązanej w 2016 r....

Wsparcie finansowe dla pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego - Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy zamierzający inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników lub własnych mogą zwrócić się o wsparcie finansowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dokumenty do pobrania oraz  terminy naborów wniosków...

Ogłoszenie na wolne stanowiska pracy

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska urzędnicze. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  http://wup.poznan.ibip.pl/public/

Spotkanie informacyjne dotyczące niemieckiego rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuję, że w dniu 20.06.2018 r. w godz. 11.00 – 14.00 odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące niemieckiego rynku pracy prowadzone przez Panią Reginę Gebhardt -Hille - doradcę EURES z Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder). Cykl dyżurów niemieckiego doradcy EURES realizowany jest na...

Inspektor ochrony danych - zadania/kontakt

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, którym jest Pani Joanna Konieczna – Koperska. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez email ochronadanych@wup.poznan.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we...

Wyświetlanie 11 - 20 z 126 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę