Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

 • WRRP: Rozpoczęły się nowe programy unijne

  W tym roku Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłosił pierwsze konkursy na realizację projektów z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ (WRPO). Dlatego zainteresowanie przybyłych na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu wzbudziła...

 • Praca sezonowa dla studentów w Niemczech w 2016 roku - przedłużenie naboru

  Uprzejmie informujemy, że z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej dla polskich studentów w Niemczech na okres wakacji – lato 2016 r. Nabór został objęty limitem miejsc – dla województwa wielkopolskiego wynosi: 3 miejsca . Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przesłaną przez...

 • Informacja dotycząca zasad składania informacji o działalności agencji zatrudnienia za 2015 r.

  W związku z realizacją zadań dotyczących Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia przypominam o głównych obowiązkach nałożonych na Państwa Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.). Zgodnie z art. 19f cytowanej ustawy agencja...

 • Warsztaty: dla kobiet, dla pracy

  Na zajęcia dla kobiet, które po przerwie w aktywności zawodowej zamierzają powrócić do pracy, zaprasza Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Będą się one odbywały w formie warsztatów. Ich celem jest uświadomienie uczestniczkom swoich mocnych stron oraz stworzenie planu...

 • Kształcenie ustawiczne za pieniądze KFS

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dobre praktyki w kształceniu ustawicznym pracowników wielkopolskich firm – pod takim tytułem 18 listopada 2015 r. odbyła się w Poznaniu konferencja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Uczestniczyli w niej przedstawiciele samorządów powiatowych, urzędów pracy i pracodawców. Dr Anna Wawrzonek...

 • Konferencja "Profilowanie usług dla osób bezrobotnych. Możliwości i ograniczenia wybranych grup bezrobotnych na wielkopolskim rynku pracy" w dniu 6 października 2015 r.

  Profilowanie usług dla osób bezrobotnych. Możliwości i ograniczenia wybranych grup bezrobotnych na wielkopolskim rynku pracy – pod takim tytułem 6 października 2015 r. odbyła się w Poznaniu konferencja Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy. Wielkopolska ma najniższą w kraju stopę bezrobocia i zajmuje...

 • Europejski Dzień Pracy - Polska 2015

                                                 W roku 2015 po raz pierwszy Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu organizuje wspólnie z czterema wojewódzkimi urzędami pracy z Katowic, Krakowa, Opola oraz Wałbrzycha, które są członkami sieci EURES w Polsce, Europejski Dzień Pracy - Polska 2015 on-line . Odbędzie się on 22...

 • WRRP: Z dyplomem łatwiej na rynku pracy

  Na rynku pracy pogłębia się zjawisko wypierania pracowników przez absolwentów szkół wyższych – zauważyli obecni 15 września 2015 r. na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu. Dyskusja dotyczyła dorocznego raportu „Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2013/2014 na rynku pracy". ...

 • Zmiana adresów internetowych Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia

  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z wprowadzeniem w dniu 03.08.2015 r. Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów PSZ (STOR), zmianie uległy adresy internetowe Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Powyższe rejestry, od dnia 03.08.2015 r. dostępne są pod...

 • Lato z doradcami zawodowymi

  Choć lato często kojarzy się z odpoczynkiem od obowiązków i relaksem, część osób poszukujących pracy lub planujących zmianę zawodową wykorzystuje ten czas na uzupełnienie kwalifikacji, zdobycie nowych umiejętności oraz poszukiwanie pomysłówi inspiracji do działania. Letnie miesiące to dobra okazja aby zainwestować w swój...

Wyświetlanie 1 - 10 z 26 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę