Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

Konsultacje projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 ...

Aktualności warsztatowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza osoby pełnoletnie na najbliższe, bezpłatne warsztaty szkoleniowo - edukacyjne, organizowane w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Wsparcie finansowe dla pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego - Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy zamierzający inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników lub własnych mogą zwrócić się o wsparcie finansowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dokumenty do pobrania oraz  terminy naborów wniosków...

Ogłoszenie na wolne stanowiska pracy

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska urzędnicze. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  http://wup.poznan.ibip.pl/public/

Spotkanie informacyjne dotyczące niemieckiego rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuję, że w dniu 20.06.2018 r. w godz. 11.00 – 14.00 odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące niemieckiego rynku pracy prowadzone przez Panią Reginę Gebhardt -Hille - doradcę EURES z Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder). Cykl dyżurów niemieckiego doradcy EURES realizowany jest na...

Inspektor ochrony danych - zadania/kontakt

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, którym jest Pani Joanna Konieczna – Koperska. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez email ochronadanych@wup.poznan.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we...

Mobilna wystawa „Oblicza Handlu Ludźmi”

Wystawę mobilną „Oblicza Handlu Ludźmi" w kwietniu 2018 r. będzie można zobaczyć w siedzibie WUP w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14, a w kolejnych tygodniach w poszczególnych powiatowych urzędach pracy na terenie województwa wielkopolskiego. Celem wystawy jest zwiększenie świadomości na temat zasad bezpieczeństwa,...

Liderzy wykorzystania środków na aktywizację - aktywne powiatowe urzędy pracy z terenu województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wyłonił „Liderów wykorzystania środków na aktywizację – aktywne powiatowe urzędy pracy z terenu województwa wielkopolskiego". Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyznał nagrody dla trzech najlepszych oraz wyróżnił pięć powiatowych urzędów pracy w Wielkopolsce, pod względem efektywnej...

„Asertywność w praktyce” - szkolenie dla doradców z wielkopolskich urzędów pracy

W dniach 20 i 22 marca 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zorganizował podobnie jak w latach ubiegłych, dwie edycje szkolenia pt. „Asertywność w praktyce ". Uczestnikami byli pracownicy powiatowych urzędów pracy województwa wielkopolskiego, których codzienna praktyka zawodowa związana jest z obsługą osób...

Liderzy wykorzystania środków na aktywizację - aktywne powiatowe urzędy pracy z terenu województwa wielkopolskiego

Załączniki Liderzy wykorzystania środków na aktywizację – aktywne powiatowe urzędy pracy z terenu województwa wielkopolskiego

Wyświetlanie 1 - 10 z 111 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę