Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

Mobilna wystawa „Oblicza Handlu Ludźmi”

Wystawę mobilną „Oblicza Handlu Ludźmi" w kwietniu 2018 r. będzie można zobaczyć w siedzibie WUP w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14, a w kolejnych tygodniach w poszczególnych powiatowych urzędach pracy na terenie województwa wielkopolskiego. Celem wystawy jest zwiększenie świadomości na temat zasad bezpieczeństwa,...

Liderzy wykorzystania środków na aktywizację - aktywne powiatowe urzędy pracy z terenu województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wyłonił „Liderów wykorzystania środków na aktywizację – aktywne powiatowe urzędy pracy z terenu województwa wielkopolskiego". Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyznał nagrody dla trzech najlepszych oraz wyróżnił pięć powiatowych urzędów pracy w Wielkopolsce, pod względem efektywnej...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - podinspektora w Wydziale ds. Dochodzenia Zwrotu Należności FGŚP

Liczba lub wymiar etatu: 1 Wymagania niezbędne: posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej lub obywatelstwa kraju, w którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - podinspektor w Wydziale ds. Dochodzenia Zwrotu Należności FGŚP

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko podinspektora  w Wydziale ds. Dochodzenia Zwrotu Należności FGŚP w ramach umowy na zastępstwo Liczba lub wymiar etatu: 1 Wymagania niezbędne: posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - inspektor ds. zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych   Liczba lub wymiar etatu: 1 Wymagania niezbędne: posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej lub...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - podinspektor w Wydziale Kontroli EFS

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko podinspektora  w Wydziale Kontroli EFS   Liczba lub wymiar etatu: 1 Wymagania niezbędne: posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej lub...

„Asertywność w praktyce” - szkolenie dla doradców z wielkopolskich urzędów pracy

W dniach 20 i 22 marca 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zorganizował podobnie jak w latach ubiegłych, dwie edycje szkolenia pt. „Asertywność w praktyce ". Uczestnikami byli pracownicy powiatowych urzędów pracy województwa wielkopolskiego, których codzienna praktyka zawodowa związana jest z obsługą osób...

Liderzy wykorzystania środków na aktywizację - aktywne powiatowe urzędy pracy z terenu województwa wielkopolskiego

Załączniki Liderzy wykorzystania środków na aktywizację – aktywne powiatowe urzędy pracy z terenu województwa wielkopolskiego

Aktualności warsztatowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza osoby pełnoletnie na najbliższe, bezpłatne warsztaty szkoleniowo - edukacyjne, organizowane w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Spotkania informacyjne dotyczące niemieckiego rynku pracy

Uprzejmie informuję, że w 2018 roku kontynuowany będzie cykl dyżurów niemieckiego doradcy EURES w siedzibie tut. Urzędu na podstawie współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Niemieckim Urzędem Pracy we Frankfurcie nad Odrą. W związku z powyższym odbędą się cztery spotkania, które prowadzone będą przez...

Wyświetlanie 1 - 10 z 110 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę