Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

Spotkanie informacyjne dotyczące niemieckiego rynku pracy - edycja 2017

Uprzejmie informuję, że w 2017 roku wznowiono cykl dyżurów niemieckiego doradcy EURES w siedzibie tut. Urzędu na podstawie współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Niemieckim Urzędem Pracy we Frankfurcie nad Odrą. Jednocześnie informuję, że w roku 2016 r. nawiązano współpracę z Polsko-Niemiecką Izbą...

20 maja po poradę do Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Wielkopolska ma najniższy w kraju odsetek bezrobotnych, w marcu liczba pozostających bez pracy zmalała jeszcze o blisko 4 tysiące a w porównaniu z marcem ubiegłego roku o 11 tysięcy. Nie oznacza to jednak, że nie mamy z tym problemu w regionie. W rejestrach powiatowych urzędów pracy pozostawało bowiem nadal 77615 osób bez...

Nowa strona internetowa IP WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim

W związku z utworzeniem na wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia zakładki Instytucji Pośredniczącej Priorytetu Inwestycyjnego 8i oraz 9i WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż informacje dotyczące wdrażanych przez WUP w Poznaniu: Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób...

Program Regionalny Razem Skuteczniej dla osób długotrwale bezrobotnych będących wspólnymi klientami powiatowych urzędów pracy i instytucji pomocy społecznej z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, kaliskiego, konińskiego, pleszewskiego, słupeckiego, tureckiego oraz wągrowieckiego

W dniu 11 kwietnia 2017 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu miało miejsce podpisanie porozumienia w sprawie realizacji Programu Regionalnego pn. Razem Skuteczniej dla osób długotrwale bezrobotnych będących wspólnymi klientami powiatowych urzędów pracy i instytucji pomocy społecznej. Program Regionalny realizowany...

„Asertywność w praktyce” – szkolenie dla doradców z wielkopolskich urzędów pracy

W dniach 23 marca i 4 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zorganizował dwie edycje szkolenia pt. „Asertywność w praktyce". Uczestnikami byli doradcy klienta, a wśród nich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy, zatrudnieni w powiatowych urzędach pracy województwa wielkopolskiego, których codzienna praktyka...

Nowa strona internetowa IP POWER 2014-2020 w województwie wielkopolskim

W związku z utworzeniem na wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia zakładki Instytucji Pośredniczącej PO WER 2014-2020 w województwie wielkopolskim WUP w Poznaniu zawiadamia, iż informacje dotyczące wdrażanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi...

WRRP: Edukacja a rynek pracy

Od roku szkolnego 2005/2006 do 2015/2016 liczba studiujących w Poznaniu zmalała o 50 tysięcy. Za sprawą demografii podobnie było w całej Polsce. I choć w Poznaniu nauki pobiera co piąty polski student, to liczba chcących studiować w tym mieście maleje. A tymczasem, spośród sześciu dużych miast w Poznaniu i Krakowie liczba...

Zaproszenie do odwiedzenia Stoiska Informacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w dniach 24 – 26 marca 2017 r. podczas Targów Edukacyjnych w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do odwiedzenia Stoiska Informacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w dniach 24 - 26 marca 2017 r. podczas Targów Edukacyjnych na Międzynarodowych Targach Poznańskich (stoisko nr 28, Pawilon nr 7A, parter) W...

Baza Usług Rozwojowych - szkolenia lub doradztwo dla przedsiębiorców i ich pracowników

Baza umożliwia przedsiębiorcom (lub ich pracownikom) samodzielne dokonanie wyboru usługi z kilku tysięcy dostępnych ofert na stronie. Od 1 marca 2017 r. przedsiębiorcy, którzy zdecydują się skierować swoich pracowników na szkolenie za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, bądź też skorzystają z usługi doradczej, będą mogli...

Aktualności warsztatowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza osoby pełnoletnie na najbliższe, bezpłatne warsztaty szkoleniowo - edukacyjne, organizowane w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Wyświetlanie 1 - 10 z 74 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę