Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodów osobowych stanowiących własność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Załączniki Ogłoszenie o przetargu Regulamin pracy komisji przetargowej na sprzedaż samochodów osobowych Formularz ofertowy - część 1 ...

Aktualności warsztatowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza osoby pełnoletnie na najbliższe, bezpłatne warsztaty szkoleniowo - edukacyjne, organizowane w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Europejski Dzień Pracy on-line "Discover Poland! Work with us"

Discover Poland! Work with us ( Odkryj Polskę! Pracuj z nami ) to Europejski Dzień Pracy on-line , który odbędzie się 29.05.2019 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 na platformie internetowej udostępnionej przez Komisję Europejską:  https://www.europeanjobdays.eu/en/events/discover-poland-work-us   ...

Konferencja regionalna pn. Sytuacja kobiet na ryku pracy organizowana w ramach obchodów 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia

5 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej World Trade Center przy ul. Bukowskiej 12 w Poznaniu odbyła się organizowana z okazji obchodów 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia, przy współudziale Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, konferencja regionalna pn. Sytuacja kobiet na ryku pracy, która swoim...

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że dzień 6 kwietnia (sobota) 2019 r. jest dniem pracującym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu za dzień 2 maja (czwartek) 2019 r.  

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia - informacja o działalności

W związku z realizacją zadań dotyczących Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia przypominam o głównych obowiązkach nałożonych na Agencje Zatrudnienia Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz, U. z 2018 r., poz. 1265 późn. zm.). Zgodnie z art. 19f...

Nabór UMWW na członków komisji oceniających wnioski w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2019

          Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia...

Spotkanie informacyjne dotyczące niemieckiego rynku pracy

Uprzejmie informuję, że w dniu 19.09.2018 r. w godz. 10.00 – 12.00 odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące niemieckiego rynku pracy prowadzone przez Panią Reginę Gebhardt-Hille - doradcę EURES z Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder). Cykl dyżurów niemieckiego doradcy EURES realizowany jest na podstawie nawiązanej w 2016 r....

Wsparcie finansowe dla pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego - Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy zamierzający inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników lub własnych mogą zwrócić się o wsparcie finansowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dokumenty do pobrania oraz  terminy naborów wniosków...

Wyświetlanie 1 - 10 z 119 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę