Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

WRRP: Satysfakcja z pracy, ale i niskie zarobki

Gdy Polska wstępowała do Unii Europejskiej bezrobocie sięgało 15 procent, dzisiaj w Wielkopolsce wynosi poniżej 4 proc. Rynek pracy się zmienił, a jaka jest kondycja pracobiorców? Wyniki badania na ten temat przedstawiono członkom Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu podczas posiedzenia w dniu 5 grudnia 2017 r. ...

Aktualności warsztatowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza osoby pełnoletnie na najbliższe, bezpłatne warsztaty szkoleniowo - edukacyjne, organizowane w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Nowe wzory wniosków i wykazów o wypłatę świadczeń z FGŚP

Informujemy, że rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zostały określone nowe wzory wniosków i wykazów o wypłatę świadczeń z FGŚP. Więcej informacji na podstronie F unduszu...

Spotkanie informacyjne dotyczące niemieckiego rynku pracy

Uprzejmie informuję, że w dniu 29.11.2017 r. w godz. 11.00 – 14.00 odbędzie się ostatnie w tym roku spotkanie dotyczące niemieckiego rynku pracy prowadzone przez Panią Reginę Gebhardt-Hille - doradcę EURES z Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder). Cykl dyżurów niemieckiego doradcy EURES realizowany jest na podstawie...

Sytuacja na wielkopolskim rynku pracy

Załączniki Sytuacja na wielkopolskim rynku pracy

Rosnący udział cudzoziemców, w tym Ukraińców, na wielkopolskim rynku pracy a działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Zatrudnianie na podstawie oświadczeń pracodawców funkcjonuje od 2007 roku. Ta uproszczona procedura dotyczy obywateli sześciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Mogą oni przyjechać do pracy na 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Po Mazowszu i Dolnym Śląsku Wielkopolska zajmuje trzecie miejsce w kraju...

Wsparcie osób młodych do 30. roku życia realizowane we wdrażanej w regionie Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020) stanowi odpowiedź na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Wspiera także aktywizację zawodową osób młodych poniżej 30 roku życia, którym zadedykowano Oś...

WRRP: Konińskie - subregion bezrobocia i wysokich płac

Subregion koniński ma największe bezrobocie Wielkopolsce, a jednocześnie najwyższe średnie wynagrodzenie, pracodawcom trudno też znaleźć chętnych do pracy, więc coraz częściej słychać tutaj język ukraiński. Analizie sytuacji na lokalnych rynkach pracy subregionu konińskiego poświęcone było posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku...

Drzwi otwarte do aktywizacji zawodowej i włączenia społecznego

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, niepracującą lub mającą problemy na rynku pracy, osobą o niskich kwalifikacjach, planującą założyć własną działalność gospodarczą albo pracodawcą zainteresowanym uzyskaniem wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy, jeśli szukasz informacji o funduszach europejskich, to przyjście 16 września...

Kompetencje osobiste i społeczne - kluczem do sukcesu

Warsztaty rozwoju osobistego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu We współczesnym świecie rozwój osobisty staje się coraz ważniejszy. Żyjemy w czasach globalizacji, dynamicznego rozwoju technologii i dużej konkurencji, które stawiają przed nami nowe wyzwania i oczekiwania zarówno te edukacyjne, jak i te ze sfery...

Wyświetlanie 1 - 10 z 96 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę