Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko księgowego  w ramach umowy na zastępstwo Liczba lub wymiar etatu: 1 Wymagania niezbędne: posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej lub obywatelstwa kraju,    w którym na...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. monitorowania i systemów informatycznych w Wydziale Koordynacji i Promocji – umowa na czas zastępstwa   Liczba lub wymiar etatu: 1 Wymagania niezbędne: posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa jednego z...

Aktualności warsztatowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza osoby pełnoletnie na najbliższe, bezpłatne warsztaty szkoleniowo - edukacyjne, organizowane w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Oferty pracy w hiszpańskich sieciach hoteli: Garden oraz Zafiro

Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wzorem lat ubiegłych, otrzymał oferty pracy w dwóch hiszpańskich sieciach hoteli: Garden oraz Zafiro. Pracodawcy poszukują kilkudziesięciu animatorów do pracy w hotelach na Balearach i w Hiszpanii kontynentalnej, w tym: animatorów dziecięcych / młodzieżowych /...

Agencje Zatrudnienia - obowiązki

W związku z realizacją zadań dotyczących Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia przypominam o głównych obowiązkach nałożonych na Agencje Zatrudnienia Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 późn. zm.). Zgodnie z art. 19f cytowanej...

Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018 r.

Informujemy, że w związku ze zmianami przepisów dot. zatrudnienia cudzoziemców, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. ustawą z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543), Departament Rynku Pracy przygotował ulotki...

Oferta pracy sezonowej w Niemczech w 2018 roku dla polskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów

Uprzejmie informuję, że z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej dla polskich uczniów/studentów w Niemczech na okres wakacji – lato 2018r. Podobnie jak w roku ubiegłym nabór nie został objęty limitem. O pracę wakacyjną ubiegać się mogą: studenci  uczelni...

Agencje zatrudnienia - ważny komunikat

PRZYPOMNIENIE DLA AGENCJI ZATRUDNIENIA WPISANYCH DO KRAJOWEGO REJESTRU AGENCJI ZATRUDNIENIA PRZED 01.06.2017 R.   Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizując zadania w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego z zakresu rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia ponownie informuje, iż z dniem...

Praca dla Młodych w Wielkopolsce

Od 1 stycznia 2016 roku bezrobotni do 30 roku życia zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy oraz pracodawcy lub  przedsiębiorcy zainteresowani ich zatrudnieniem mogą korzystać z programu Praca dla Młodych, który jest finansowany ze środków Funduszu Pracy. W roku 2017 samorządy powiatowe województwa wielkopolskiego...

WRRP: Satysfakcja z pracy, ale i niskie zarobki

Gdy Polska wstępowała do Unii Europejskiej bezrobocie sięgało 15 procent, dzisiaj w Wielkopolsce wynosi poniżej 4 proc. Rynek pracy się zmienił, a jaka jest kondycja pracobiorców? Wyniki badania na ten temat przedstawiono członkom Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu podczas posiedzenia w dniu 5 grudnia 2017 r. ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 103 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę