Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

Ważna zmiana dla agencji zatrudnienia wpisanych już do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizując zadania w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego z zakresu rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia informuje, że Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw,...

Informacje dla cudzoziemców spoza UE/EOG

W związku z coraz większym znaczeniem cudzoziemców (szczególnie obywateli Ukrainy)  dla wielkopolskiego rynku pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu opracował zakładkę skierowaną specjalnie dla cudzoziemców zainteresowanych pracą na terenie Wielkopolski. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem: ...

Nowy okres zasiłkowy 500+

Od 1 sierpnia rozpoczyna się nowy okres składania wniosków o świadczenie w Programie Rodzina 500+, które będą wypłacane od 1 października br. Warunkiem otrzymania świadczenia na kolejny okres jest ponowne złożenie wniosku. Ponadto od 1 sierpnia br., osoby zainteresowane będą mogły również składać wnioski o zasiłki rodzinne i...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko podinspektora  w Wydziale Kontroli EFS Liczba lub wymiar etatu: 1   Wymagania niezbędne: posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej lub obywatelstwa kraju, w którym na podstawie umów...

Aktualności warsztatowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza osoby pełnoletnie na najbliższe, bezpłatne warsztaty szkoleniowo - edukacyjne, organizowane w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Do pracy z małym dzieckiem?

Mimo dobrej kondycji wielkopolskiego rynku pracy sytuacja kobiet nadal odbiega od sytuacji mężczyzn. To one stanowią bowiem większość wśród bezrobotnych i biernych zawodowo. Wyniki badań sytuacji zawodowej kobiet posiadających dziecko do 3 roku życia, przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Poznaniu wskazują, że...

Procedura dokonania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) - rejestr agencji zatrudnienia prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby agencji. Na terenie województwa wielkopolskiego zadania z zakresu prowadzenia rejestru...

WRRP: Zatrudnianie Ukraińców to nie optymalizacja kosztów

Unia Europejska postanowiła, że obywatele Ukrainy nie będą potrzebowali wiz, by poruszać się po krajach strefy Schengen. Choć bez pozwolenia na pracę nie będą mogli pracować w krajach unijnych, to być może nie będą już tak chętnie przyjeżdżali do pracy w Polsce. A sytuacja demograficzna jest taka, że zaczyna u nas brakować...

Konferencja prasowa dotycząca Programu promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych w Poznaniu p.n. „Zaułek Rzemiosła”

30 maja 2017 r. ruszył Program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych w Poznaniu p.n. „Zaułek Rzemiosła". Z tej okazji odbyła się konferencja prasowa w której wzięli udział dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - Barbara Kwapiszewska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu - Maria Sowińska, dyrektor...

Poznański program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych „Zaułek Rzemiosła”

Już 30 maja 2017 r. rusza Program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych w Poznaniu p.n. „Zaułek Rzemiosła"! Celem programu jest wsparcie procesu rewitalizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybranych obszarów miasta Poznania, promocja i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślniczych oraz...

Wyświetlanie 1 - 10 z 88 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę