Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

Procedura dokonania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) - rejestr agencji zatrudnienia prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby agencji. Na terenie województwa wielkopolskiego zadania z zakresu prowadzenia rejestru...

Aktualności warsztatowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza osoby pełnoletnie na najbliższe, bezpłatne warsztaty szkoleniowo - edukacyjne, organizowane w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

WRRP: Zatrudnianie Ukraińców to nie optymalizacja kosztów

Unia Europejska postanowiła, że obywatele Ukrainy nie będą potrzebowali wiz, by poruszać się po krajach strefy Schengen. Choć bez pozwolenia na pracę nie będą mogli pracować w krajach unijnych, to być może nie będą już tak chętnie przyjeżdżali do pracy w Polsce. A sytuacja demograficzna jest taka, że zaczyna u nas brakować...

Konferencja prasowa dotycząca Programu promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych w Poznaniu p.n. „Zaułek Rzemiosła”

30 maja 2017 r. ruszył Program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych w Poznaniu p.n. „Zaułek Rzemiosła". Z tej okazji odbyła się konferencja prasowa w której wzięli udział dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - Barbara Kwapiszewska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu - Maria Sowińska, dyrektor...

Ważna zmiana dla agencji zatrudnienia wpisanych już do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizując zadania w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego z zakresu rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia informuje, że Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw,...

Poznański program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych „Zaułek Rzemiosła”

Już 30 maja 2017 r. rusza Program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych w Poznaniu p.n. „Zaułek Rzemiosła"! Celem programu jest wsparcie procesu rewitalizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybranych obszarów miasta Poznania, promocja i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślniczych oraz...

Urzędy pracy otwarły się w dzień wolny

Podobnie jak w ubiegłym roku w Poznaniu największym powodzeniem cieszyła się gra planszowa pod tytułem Rynek pracy w pigułce . Młodzież z Zespołu Szkół Handlowych podzielona na grupy rywalizowała w odpowiadaniu na pytania na temat poradnictwa zawodowego, zatrudnienia i rynku pracy. Były też zadania praktyczne, gdzie z...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko podinspektora  w Wydziale Kontroli EFS w ramach umowy na czas zastępstwa Liczba lub wymiar etatu: 1 Wymagania niezbędne: posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej lub obywatelstwa kraju, w którym...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Wdrażania EFS Oddział Wdrażania PO WER 8ii   Liczba lub wymiar etatu: 1 Wymagania niezbędne: posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej lub obywatelstwa kraju,    w...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym (umowa na czas zastępstwa)   Liczba lub wymiar etatu: 1 Wymagania niezbędne: posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej lub obywatelstwa kraju,    w...

Wyświetlanie 1 - 10 z 84 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę