Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

 • Inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu kadencji 2023-2027

  Informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2023 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu kadencji 2023-2027. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Zarządzeniem Nr 25/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r. powołał w skład Rady 23 osoby...

 • Otwarty nabór na partnerów do wspólnej realizacji projektu

  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na podstawie  art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2007 (Dz. U. 2022 poz. 1079), ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji...

 • Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu

  Informujemy, że w dniu 28 lutego 2023 r. odbyło się ostatnie posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu kadencji 2019-2023. Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego uczestniczył również w ostatnim posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy kadencji 2019-2023. Wicemarszałek Wojciech...

 • Nabór do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej

  Informujemy, że Nadodrzański Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór do służby. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pod adresem  https://nadodrzanski.strazgraniczna.pl/ . ...

 • Zimowa akcja zbiórki odzieży dla obywateli Ukrainy / Зимова акція збирання одягу для громадян України

  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wspiera obywateli Ukrainy w odnalezieniu się na polskim rynku pracy w ramach projektu „Pomoc dla Ukrainy - doradztwo dla uchodźców i migrantów". Poza świadczeniem usług doradztwa zawodowego, włączyliśmy się również w inny rodzaj pomocy prowadzonej przez organizację Caritas, z którą...

 • Barometr zawodów 2023

  Serdecznie zachęcamy Państwa korzystania z wyników badania Barometr zawodów 2023. Raport podsumowujący badanie Barometr zawodów w województwie wielkopolskim przygotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu prezentuje wyniki VIII edycji badania. Ta krótkookresowa prognoza zapotrzebowania na zawody w wielkopolskich...

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy w Wielkopolsce

  W związku z przeprowadzonym monitoringiem wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 roku, na podstawie danych z powiatowych urzędów pracy Wielkopolski: wydatkowano łącznie 16 891,7 tys. zł środków z limitu podstawowego, co stanowi 98,9% dostępnych środków w PUP, rezerwa KFS została wykonana w 99,6%, PUP...

 • Informacja o działalności agencji zatrudnienia za 2022 rok

  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż agencja zatrudnienia wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ), zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 690 z późn. zm. – art. 19f) ma obowiązek przedstawiania...

 • Aktualizacja danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych 2023 r.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o corocznej obowiązkowej aktualizacji danych w rejestrze instytucji szkoleniowych. Aktualizacja polega na złożeniu, w terminie od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r., wniosku o kontynuację działalności (art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i...

Wyświetlanie 11 - 19 z 19 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę