Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Nagłówek

Aktualności

 • Przywrócony bieg terminów administracyjnych w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

  WAŻNE! Przywrócony bieg terminów administracyjnych w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.   Na mocy art. 46 pkt 20 Ustawy z dnia 15 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), czyli tzw. Tarczy...

 • Program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie"

  "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" to możliwość uzyskania 20-stu pensji na rozpoczęcie działalności gospodarczej   Program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.   Rozwój...

 • Przedłużenie aktualizacji danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o przedłużeniu aktualizacji danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych do dnia 29 lutego br., polegającej na złożeniu wniosku o kontynuację działalności   (art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. Dz. U. z  2019 r....

 • Cztery wersje językowe Wortalu PSZ

  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, informuje, że udostępnione są 4 wersje językowe Wortalu PSZ (tj. angielska, białoruska, rosyjska i ukraińska) zawierające treści dedykowane dla cudzoziemców. Wersje językowe Wortalu PSZ dostępne są pod następującymi adresami: https://lang-psz.praca.gov.pl/en/ ...

 • Informacja o działalności agencji zatrudnienia

  Agencja zatrudnienia wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ), zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 późn. zm.) ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji...

 • Liderzy Programu RAZEM SKUTECZNIEJ BIS nagrodzeni

  Liderzy Wojewódzkiego Programu Współpracy Powiatowych Urzędów Pracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej na rzecz Osób Długotrwale Bezrobotnych  RAZEM SKUTECZNIEJ BIS   W dniu 25 listopada 2019 r., podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, odbyło się uroczyste podsumowanie Wojewódzkiego Programu Współpracy Powiatowych...

 • 15 lat EURES w Wielkopolsce

  Już od 15 lat mieszkańcy Wielkopolski mogą korzystać z oferty międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES (EURopean Employment Services – Europejskie Służby Zatrudnienia). Przystępując do Unii Europejskiej, Polska dołączyła do utworzonej w 1993 roku przez Komisję Europejską struktury, która łączy osoby...

 • Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku

  Działając na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 4, art. 11 ust. 1e ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 512.), art. 6 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1295.) Zarząd Województwa...

 • Problemy zawodowe klientów poradnictwa realizowanego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu.

                Wydawać by się mogło, że zmniejszająca się stopa bezrobocia w województwie i lepsza sytuacja na rynku pracy to również spadek problemów zawodowych mieszkańców. Z jednej strony tak oczywiście jest – gdy na rynku jest więcej ofert to osoby poszukujące pracy mają na ogół większy wybór miejsc zatrudnienia a czas...

 • Wojewódzki Program współpracy Powiatowych Urzędów Pracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej na rzecz osób długotrwale bezrobotnych Razem Skuteczniej BIS

  Program realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Ośrodki Pomocy Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Powiatowe Urzędy Pracy. Czas trwania Programu: od 26 lipca 2018 r. do 30 września 2019 r. Celem tego przedsięwzięcia jest wspólne działanie Powiatowych Urzędów Pracy w: Czarnkowie,...

Wyświetlanie 1 - 10 z 130 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę