Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że termin obowiązkowej aktualizacji danych
w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych, polegającej na złożeniu wniosku o kontynuację działalności (art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy t.j. Dz. U. 2016.645) został wydłużony do dnia 28 lutego br.
Informacje dotyczące rejestru można uzyskać pod numerem telefonu: 61 846 38 52/54.

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
ul. Szyperska 14 
61 – 754 Poznań

Godziny urzędowania 
poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

e-mail: wup@wup.poznan.pl
tel. (61) 846 38 19 
fax (61) 846 38 20

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę