Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu


Informacje w sprawie zasad uzyskania pomocy z FGŚP

Pomoc z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy (art. 15g)

Pomoc z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy (art. 15gg)

Pomoc z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy (art. 15ga)

Pomoc z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy dla branż wskazanych w art. 15gga

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2021r.
Stopa bezrobocia

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 34.089,36 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
ul. Szyperska 14 
61 – 754 Poznań

Godziny urzędowania 
poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

e-mail: wup@wup.poznan.pl
tel. (61) 846 38 19 
fax (61) 846 38 20

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę